Main Content

آخرین خبرها

مراسم تقدیر وتشکر از خیرین به سبب همراهی آنها در امر ساخت ICUجراحی(ICU2)و خرید واهدا پنج دستگاه م...

آرشیو اخبار

درباره مرکز

معرفی بیمارستان

حوزه ریاست

مدیریت

درمان

دکتر مجتبی محمدی

“ ”

دکتر مجتبی محمدی

خدمات ویژه

بیمه طرف قرارداد

گالری تصاویر

مطالب آموزشی

نوبت‌دهی ویزیت پزشکان

نحوه پذیرش و خدمات

ساعات ملاقات مرکز

راهنما مراجعین

مدیریت دانش

توانمندی کارکنان

تعرفه های بیمارستان امام خمینی نور سال 1403

آمار بیمارستان امام خمینی نور

تعداد بخش ها ۱۴
تعداد تخت ها ۱۳۵
بیماران ترخیص شده در سال1401 ۸۱۶۶

لینک های مرتبط

تماس با ما


شماره تماس : ۱۲ - ۰۱۱۴۴۵۲۲۰۱۰
دورنگار : ۰۱۱۴۴۵۲۲۰۱۴

رایانامه : hospitalnoor1401@gmail.com

آدرس : استان مازندران ، شهرستان نور ، خیابان امام ، بیمارستان امام خمینی