بيمارستان امام خميني (ره) نور
۱۳۹۷ يکشنبه ۲۵ آذر
br ENGLISH
تعرفه تخت هاي بيمارستان نور تعرفه تخت هاي بيمارستان نور
تعرفه تخت هاي بيمارستان نور
1396/01/29
مراسم ضيافت افطار بيمارستان امام خميني نور در16ماه مبارك رمضان مراسم ضيافت افطار بيمارستان امام خميني نور در16ماه مبارك رمضان
همزمان بامراسم افطاري ،مراسمي جهت شادي روح پزشك گرامي دكتراحمدرضاطالبيان منفردباتلاوت قران مجيدومداحي برگزارگرديد
1395/04/02
جلسات مستمرپيگيري پيشرفت برنامه هاي اعتباربخشي بيمارستان جلسات مستمرپيگيري پيشرفت برنامه هاي اعتباربخشي بيمارستان
جلساتي هرهفته طي برنامه زمانبندي كه قبلا به اطلاع بخشهاوواحدها اعلام شده است دردفتر رياست بيمارستان به همراه اعضاي بخشهاومسئولين بخش ومسئولين واحدها برگزارميگرددكه دراين جلسات ضمن سنجه خواني .پرسش وپاسخ وبررسي ساير آيتم هاي ايمني بيمار ومديريت خطر و..آموزش هاي موردنياز از واحدبهبودكيفيت داده ميشود
1395/04/01
دسترسی ویژه
خدمات مردمی
Powered by DorsaPortal