بيمارستان امام خميني (ره) نور
۱۳۹۷ پنج شنبه ۴ بهمن
br ENGLISH
تاریخ: 1396/01/29 تعداد بازدید: 70
فرايند پذيرش
فرايند پذيرش

 

عنوان فرايند

 

ورودي فرايند (In put):

خروجي فرايند(Out put):

 

 

محدوده فرايند(Scope):

 

 

صاحب فرايند (Owner ): 

 

ملزومات  Requirement)):   

 

انساني :

 

تجهيزات :

اهداف عيني(Objective):

 

 

شاخص (Indicators ) :

 

 

 نحوه پايش و اندازه گيري :  

 

 

 

 

 

 


 
    

 

 

 

بيمارستان امام خميني (ره) نور

(( ياهو ))

نام واحد/بخش:                        مديريت اطلاعات سلامت  


عنوان سند : فرايند پذيرش بيماران (بستري بيماران )  


تاريخ ابلاغ : 1/8/95

تاريخ بازنگري : 17/7/95

تاريخ بازنگري بعدي :-


 نوع فرايند : اصلي

متوسط زمان كل انجام فعاليت 16 دقيقه  


متوسط زمان انجام فعاليت

Oval: معاينه بيمار توسط پزشك در مطب يا درمانگاه تخصصي يا اورژانس  	                                                

  

 


  

 

 


   اخذ دفترچه ودستور بستري وسايرمدارك وكنترل مدارك بيمه ودستور بستري وسابقه بيمارتوسط متصدي پذيرش

 

 

 

 
                                                                                                   

                                                          

 

 

 

 


                                        

Rounded Rectangle: اختصاص پرونده وشماره جديد به بيمار وتكميل آن                              بله                                                                                                      خير

Rounded Rectangle: بازيابي پرونده قبلي بيمار از بايگاني جاري وتكميل آن                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


نام ونام خانوادگي و امضاء تهيه كنندگان

نام ونام خانوادگي و امضاء تاييد كننده

نام ونام خانوادگي و امضاء تصويب كننده

حميد حسين زاده مسئول واحد مديريت اطلاعات سلامت و فناوري اطلاعات  

حسين ترك كاردان مديريت اطلاعات سلامت

 خديجه داداش نژاد كاردان مدارك پزشكي

حميد حسين زاده مسئول واحد مديريت اطلاعات سلامت و فناوري اطلاعات 

 

دكترمجتبي محمدي  

رياست بيمارستان

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان شاخص

صورت

 مخرج

داده صورت

 داده مخرج

ميزان دستيابي

تناوب

حد انتظار

درصد رعايت

فرايند پذيرش بيماران (بستري بيماران )  

مجموع امتياز پاسخهاي مطلوب چك ليست

فرايند پذيرش بيماران (بستري بيماران )  دريك دوره زماني معين ضربدر 100

كل اميتاز چك ليست 

فرايند پذيرش بيماران (بستري بيماران ) درهمان دوره زماني

 

 

 

 

 

مجري انجام فعاليت


 
Rounded Rectangle: 1دقيقهRounded Rectangle: 5 دقيقهRounded Rectangle: 2 دقيقهRounded Rectangle: 2 دقيقهRounded Rectangle: 3 دقيقهRounded Rectangle: 3دقيقه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


Rounded Rectangle: پزشك معالجRounded Rectangle: بيمار / همراه


Rounded Rectangle: متصدي پذيرش     ,Rounded Rectangle: متصدي پذيرشRounded Rectangle: متصدي پذيرشRounded Rectangle: متصدي پذيرش
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


 

دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني مازندران

رديف

نام تجهيزات مورد نياز

موجود است

موجود نيست

توضيحات

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

بيمارستان امام خميني (ره) نور

چك ليست

 

 

 

 

تاريخ كنترل: فصلي                                                   نام و نام خانوادگي فرد كنترل كننده:

 

 

 

 

 

 

 

 

دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني مازندران

بيمارستان امام خميني (ره) نور

چك ليست

رديف

نام تجهيزات مورد نياز

موجود است

موجود نيست

توضيحات

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

تاريخ كنترل: فصلي                                                   نام و نام خانوادگي فرد كنترل كننده:

 

فرايند پذيرش
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Powered by DorsaPortal